סדנאות ומעגלי נשים

אני מזמינה אותך למפגש עם עצמך, ועם המהות הפנימית שלך,
בתוך מרחב נשי תומך ומכיל, המאפשר ריפוי והעצמה.

סדנה

״כלים לעבודה פנימית

סדנה

קונדאליני רייקי היא השיטה הפשוטה והקלה ביותר הקיימת כיום לריפוי, התפתחות עצמית, וחיזוק ערוצי האנרגיה בגוף.
השיטה מאפשרת תיעול של אנרגיית ריפוי מרפאת עבור עצמנו ועבור אחרים.

סדנה

״מקור כל השפע אינו נמצא מחוץ לכם, הוא חלק ממי שהינכם.
אינכם צריכים להיות בעלים של רכוש כדי להיות שופעים,
אם אתם מרגישים שופעים תמיד, דברים יבואו אליכם…״
אקהרט טולה